ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

เรียน...อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติให้ทำการล็อคลิฟท์โดยสาร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการประหยัดพลังงาน
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป... 
---> จึงขออภัยในความไม่สะดวก <---
*** โดยลิฟท์ตัวใหม่จะใช้สำหรับขนของเท่านั้น ***


มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 2559

มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงานสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2559


การคัดแยกขยะรู้ไว้ใช่ว่า...เราจะทิ้งขยะในมือเราลงถังไหนดี

สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
 สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 


จาก  http://arts.kmutt.ac.th