เครื่องปรับอากาศ อย่าปิดด้วยรีโมทเครื่องปรับอากาศ อย่าปิดด้วยรีโมท ?

        เมื่อเราปิด แอร์ด้วยรีโมท จะมีการกินไฟของวงจรเล็ก ๆ ในภาคตัวรับ remote ประมาณ 3 - 4 วัตต์ ซึ่งก็จะเท่ากับ 10 – 12 บาท ต่อเดือน เหมือนกับที่เราปิดทีวีด้วยรีโมท ประมาณว่า ทำหน้าที่ standby เตรียมพร้อมรอรับสัญญาณจากการกดรีโมท เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานทันที จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน วิธีที่ถูกต้องเราต้องปิดด้วย เบรกเกอร์ เพราะจะตัดไฟทั้งวงจร อย่าคิดแค่ว่ายุ่งยากเกินไป และก็สิ้นเปลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ หรือมีเครื่องจำนวนมาก ก็จะทำให้เรามีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นอีกเราควรปิดจากเบรกเกอร์ดีกว่า