เปรียบเทียบหลอด LED กับหลอดไฟธรรมดา

เรามาลองดู ตารางเปรียบเทียบระหว่าง หลอด LED กับหลอดไฟธรรมดาทั่วไป หลอดแบบไหน จะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน


ค่าไฟฟ้า 2555-2560

ค่าไฟฟ้า ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับแต่ปี 2555 ถึง ปี 2560


กิจกรรมประหยัดพลังงาน 2560

กิจกรรมประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะก้าวไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สิ่งที่เราทำและดำเนินการมีดังนี้

1. การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ได้ประโยชน์ทั้งช่วยประหยัดพลังงาน และได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย  

 

2. การล็อคลิฟท์ โดยจะเปิดชั้นสลับกันทุกเดือน เพื่อลดการใช้ลิฟท์ลง3. การงดใช้ปุ่มปิดประตูลิฟท์ เพื่อให้ประตูลิฟท์ปิดอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2560


ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

เรียน...อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติให้ทำการล็อคลิฟท์โดยสาร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการประหยัดพลังงาน
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป... 
---> จึงขออภัยในความไม่สะดวก <---
*** โดยลิฟท์ตัวใหม่จะใช้สำหรับขนของเท่านั้น ***