ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

ล็อกลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

เรียน...อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติให้ทำการล็อคลิฟท์โดยสาร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการประหยัดพลังงาน
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป... 
---> จึงขออภัยในความไม่สะดวก <---
*** โดยลิฟท์ตัวใหม่จะใช้สำหรับขนของเท่านั้น ***