มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 2559

มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น