กิจกรรมประหยัดพลังงาน 2560

กิจกรรมประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะก้าวไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สิ่งที่เราทำและดำเนินการมีดังนี้

1. การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ได้ประโยชน์ทั้งช่วยประหยัดพลังงาน และได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย  

 

2. การล็อคลิฟท์ โดยจะเปิดชั้นสลับกันทุกเดือน เพื่อลดการใช้ลิฟท์ลง3. การงดใช้ปุ่มปิดประตูลิฟท์ เพื่อให้ประตูลิฟท์ปิดอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง
4. การปิดไฟตอนพักเที่ยงทุกวัน ในวันทำงาน5. การปลูกต้นไม้ เพื่อลดมลพิษ 


 
 


 6. การคัดแยกขยะ และการรับบริจาคกระดาษหน้าเดียว เพื่อนำไปใช้งานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น