ภาพประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

ภาพประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ที่ติดตามที่ต่างๆ เช่น ตามห้องน้ำ ,ห้องทำงาน, ในลิฟท์,บริเวณทางเดิน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงาน


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน


ป้ายติดบริเวณปลั๊กไฟก่อนออกห้องให้ปิด


การประหยัดพลังงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องน้ำ


การประหยัดพลังงาน

บอร์ดประชาสัมพันธุ์การอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงาน


บอร์ดประชาสัมพันธุ์การอนุรักษ์พลังงานในลิฟท์


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น